THAM KHẢO BÁO GIÁ CÁC DỊCH VỤ:

HACCHIC BRIDAL HCM: 

I. Trọn gói ngày cưới

 • Mikoshi  : https://bom.to/mWdOFP
 • Misaki :https://bom.to/FMIDpJ
 • Mikado :https://bom.to/S8YM07
 • Hanabi & Koyuki :https://bom.to/9QUEgs
 • Combo thuê váy : https://bom.to/3HrI6J
 • Báo giá các dịch vụ lẻhttps://bom.to/S1c6qe

II. Chụp Prewedding

 • Gói chụp team Hacchic : https://bom.to/ZwaHy6
 • Gói chụp Hacchic X Sồi : https://bom.to/RtWsAx
 • Gói Styled shoot : https://bom.to/scsiF9

 

 HACCHIC BRIDAL HÀ NỘI: 

I. Trọn gói ngày cưới 

 • Bảng báo giá :https://bom.to/Q66e1D
 • Miyabi Luxury :https://bom.to/meuQX5
 • Wedding Pakage : https://bom.to/nDYuTb