𝔑𝔥ã 𝔗ị𝔫𝔥

• 𝕊𝔼𝕋: 𝔑𝔥ã 𝔗ị𝔫𝔥
• MS: 005

– 𝓒𝓱ấ𝓽 𝓵𝓲ệ𝓾: Lụa Organza, Satin, Ren Chantily Pháp
– 𝓚ỹ 𝓽𝓱𝓾ậ𝓽: Thêu tay, Tạo họa tiết nổi 3D

 

.