𝔊𝔦𝔞𝔦 𝔎ỳ

• 𝕊𝔼𝕋: 𝔊𝔦𝔞𝔦 𝔎ỳ
• MS: 003

– 𝓒𝓱ấ𝓽 𝓵𝓲ệ𝓾: Lụa Organza, Satin
– 𝓚ỹ 𝓽𝓱𝓾ậ𝓽: In, Thêu tay, Đính hạt

 

.