Phan Văn Đức & Võ Nhật Linh!

Chúc mừng chú rể Phan Văn Đức và cô dâu Võ Nhật Linh!
Mong những gì tốt đẹp nhất sẽ ở lại cùng 2 bạn trên con đường phía trước

.