𝕸𝖘 𝕸ỹ 𝕳ươ𝖓𝖌 & 𝕸𝖗 𝕸ạ𝖓𝖍 𝕿ú

𝕸𝖘 𝕸ỹ 𝕳ươ𝖓𝖌 & 𝕸𝖗 𝕸ạ𝖓𝖍 𝕿ú

Wedding Dress: Hacchic Couture
Decor & Concept: Phi Điệp Wedding – SSEvent
Venue: Nhà thờ xứ Cầu Rầm Nghệ An
💐💐💐

.